Giáo án Đại số 10 NC tiết 32: Luyện tập giải phương trình bậc 2 HDSD máy tính casio fx- 500 MS

Estimated read time 7 min read

Giáo án Đại số 10 NC tiết 32: Luyện tập giải phương trình bậc 2 HDSD máy tính casio fx- 500 MS

Giáo án Đại số 10 NC tiết 32: Luyện tập giải phương trình bậc 2 HDSD máy tính casio fx- 500 MSTiết soạn : 32LUYỆN TẬP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC 2HDSD MÁY TÍNH CASIO FX- 500 MS

I, MỤC TIÊU :1, Về kiến thức và kỹ năng :+ Giúp cho học viên nắm được những giải pháp đa phần giải các dạng phương trình bậc nhất bậc hai nêu trong bài học kinh nghiệm2, Về kỹ năng và kiến thức :+ Củng cố và nâng cao kĩ năng giải phương trình bậc nhất hoặc bậc hai

3, Về tư duy:

– Phát triển năng lực tư duy trong quy trình giải biện luận phương trình .4, Về thái độ : – Nghiêm túc, tự giác, tích cực trong các hoạt động giải trí .- Rèn luyện tính tỷ mỉ, đúng chuẩn, thao tác khoa học .

Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Đại số 10 NC tiết 32: Luyện tập giải phương trình bậc 2 HDSD máy tính casio fx- 500 MS”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

 Ngày sọan: 14/11/2007 Ngày giảng: 16/11/2007
Tiết soạn: 32
Luyện tập Giải phương trình bậc 2 
Hdsd máy tính casio fx- 500 MS
I, Mục tiêu:
1, Về kiến thức: 
+Giúp cho học sinh nắm được những phương pháp chủ yếu giải các dạng phương trình bậc nhất bậc hai nêu trong bài học
2, Về kỹ năng:
+ Củng cố và nâng cao kĩ năng giải phương trình bậc nhất hoặc bậc hai  
3, Về tư duy:
- Phát triển khả năng tư duy trong quá trình giải biện luận phương trình .
4, Về thái độ:- Nghiêm túc, tự giác, tích cực trong các hoạt động.
- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác, làm việc khoa học.
II, Chuẩn bị phương tiện dạy học:
1, Thực tiễn: 
Học sinh đã học phương pháp giải biện luận phương trình bậc nhất, bậc 
2, Phương tiện:
  - Thầy: GA, SGK, thước kẻ, các bảng phụ, bút dạ, máy chiếu.
  - Trò : Kiến thức cũ liên quan, SGK, vở ghi, đồ dùng học tập.
3, Phương pháp:- Đàm thoại gợi mở thông qua các ví dụ, hoạt động.
III, Tiến trình bài dạy và các hoạt động.
A, Các Hoạt động dạy học:
Hoạt động 1: Phương pháp giải pt bằng máy tính
Hoạt động 2: Luyện tập
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS học ở nhà
B, Tiến trình bài dạy: 
Hoạt động 1, Kiểm tra bài cũ:: (15’)
HĐ của Thày
HĐ của trò
Nêu các bước giải phương trình 
ax2 + bx + c = 0
áp dụng giải phương trình 
2x2 – 6x – 1 = 0
Cả lớp chú ý theo dõi nhận xét, bổ sung hoàn chỉnh.
GV nhận xét cho điểm
Gợi ý trả lời câu hỏi 
b1: tính biệt thức D = b2 – 4ac
b2: + Nếu D < 0 phương trình vô nghiệm
+ Nếu D = 0 phương trình có một nghiệm kép 
+ Nếu D > 0 phương trình có hai nghiệm phân biệt: 
áp dụng: 
+ D = (-6)2 – 4.2.(-1)= 36+ 8 = 44 > 0
phương trình có hai nghiệm 
Hoạt động 2: Phương pháp giải phương trình bậc 2 bằng máy tính( ’) 
Để giải phương trình bậc 2 : ax2 + bx + c = 0 với các hệ số bằng số ta tiến hành làm như sau:
b1: trước hết ấn phím 
b2: nhập từng hệ số bằng bàn phím tương ứng với các hệ số đó và phím 
HĐ của Thày
HĐ của trò
Giải phương trình 
2x2 – 5x – 3 = 0
Giải phương trình 
9x2 – 12x +4 = 0
Giải phương trình 
5x2 +4x + 1 = 0
Giải phương trình 
x2 + 5, 3 x – 1,46 = 0
Giải phương trình 
Giải phương trình 
Giải phương trình 
2,45x2 – 12,4 x – 12,34 = 0
Khi đó kết quả là x1 = 3 ân tiếp phím “=” ta được x2 = - 0,5
Khi đó kết quả là 
ấn liên tiếp phím SHIFT d/c ta được 
 đó là nghiệm kép của phương trình.
Để giải phương trình 
5x2 +4x + 1 = 0 ta ấn các phím sau
khi đó trên màn hình hiện giá trị x1=-0,4 cùng với kí hiệu R Û I ở góc trên bên phải. Điều đó có nghĩa là phương trình không có nghiệm thực
Để giải phương trình 
x2 + 5, 3 x – 1,46 = 0
ta ấn các phím sau
Khi đó kết quả là x1 ấn tiếp phím “=” ta được x2 đó là các nghiệm gần đúng của phương trình.
2,45x2 – 12,4 x – 12,34 = 0
Hoạt động 3:. Hướng dẫn học sinh học ở nhà:
  - HS về nhà ôn lại lý thuyết trong bài học.
  - Giải các bài tập: 17, 18, 19 SGK trang 51+52.
  - Chuẩn bị cho tiết học sau

Tài liệu đính kèm :

 • docDSNC_T32. doc

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours