Cách giải toán bằng máy tính Casio fx 570vn plus chi tiết từ A – Z

Estimated read time 10 min read
Bạn mất khá nhiều thời hạn để khám phá về cách giải toán bằng máy tính casio fx 570 vn plus để rút ngắn thời hạn làm bài tập của mình nhưng vẫn chưa có giải pháp nào đúng mực. Ở bài viết dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng máy tính casio fx 570 vn plus để giải toán cụ thể từ A – Z để các bạn tìm hiểu thêm nhé .

 • Xem thêm: Cách Giải Toán Trên Máy Tính Casio Fx 570es Plus Nhanh Nhất

Hướng dẫn cách giải toán bằng máy tính casio fx 570 vn plus đúng cách

– Hầu hết các dòng máy tính Casio FX-570VN Plus đều được thiết lập sẵn các chương trình giám sát của 1 số ít bài toán số học nên việc giải toán bằng máy tính Casio FX-570VN Plus chỉ gói gọn trong một và hai thao tác đơn thuần sau đây
cách giải toán bằng máy tính casio fx 570vn plus

Tìm ước số chung lớn nhất ( ƯSCLN ) của hai số

– Tính năng này được lặp trình sẵn trên máy tính nên chỉ cần 2 thao tác giải toán bằng máy tính Casio FX-570VN Plus sẽ cho ra kết quả nhanh chóng và chính xác bằng cách:

 • Bước 1: Khai báo lệnh tìm ƯSCLN bấm: [“ALPHA” “GCD”]
  Bước 2: Khai báo số cách nhau bằng dấu “,” bằng cách bấm phím [“SHIFT” “,”]
  Bước 3: Bấm “=” xem kết quả

– Ví dụ : Tìm ƯSCLN của 1754298000 và 75125232
Bài giải : Bấm [ Alpha ] [ GCD ] 1754298000 [ Shift ] [, ] 75125232 [ = ] 825552

Tìm bội chung nhỏ nhất ( BCNN ) của hai số

– Tương tự như thao tác tìm ƯSCLN việc tìm BCNN bằng máy tính casio fx 570 vn plus cũng sử dụng lệnh tìm LCM và nhập các số cách nhau bằng dấu “, ” theo các bước sau đây :

 • Bước 1: Khai báo lệnh LCM bấm: [“ALPHA” “LCM”]
 • Bước 2: Khai báo số cách nhau bằng dấu “,” bằng cách bấm phím [“SHIFT” “,”]
 • Bước 3: Bấm “=” xem kết quả

Tìm thương và số dư của một phép chia các số tự nhiên

– Trong trường hợp một số ít tự nhiên a không chia hết cho số tự nhiên b, máy tính Casio FX-570VN Plus được cho phép tìm được thương và dư của phép chia đó. Để triển khai phép tính này các bạn làm theo các bước như sau :

 • Bước 1: Nhập số bị chia a
 • Bước 2: Nhấn vào nút [“ALPHA” “¸R”]
 • Bước 3: Nhập số chia b và ấn phím “=” để xem kết quả

– Màn hình sẽ thông tin thương ( của phép chia ) và dư R của phép chia đó
Ví dụ 1: Tìm thương và số dư khi chia 18901969 cho 2382001
18901969 [ “ ALPHA ” “ ¸ R ” ] 2382001 =
Ta nhận được hiệu quả : thương là 7 và dư R = 2227962
– Trường hợp số tự nhiên a không chia hết cho số tự nhiên b ( a hơn 10 chữ số ) khi đó máy sẽ không thực thi chương trình tính thương và dư như ở trường hợp trên mà trở về dạng thức thường thì. Muốn tìm số dư trường hợp này ta thao tác như sau :

 • B1: Gán số bị chia a và số chia b vào hai chữ cái A và B: [Nhập số a “SHIFT” “STO” “A”], [Nhập số b “SHIFT” “STO” “B”]
 • B2: Thực hiện lệnh chia số a cho số b [“ALPHA” “A” “ALPHA” “¸R” “ALPHA” “B” “=”]
 • B3: Lấy phần nguyên của kết quả chia [“ALPHA” “Int” “ANS” “=”]
 • B4: Tìm số dư [“ALPHA” “A” “-“ “ALPHA” “B” “ANS” “=”]

– Ví dụ : Tìm số dư trong phép chia 301989301989 : 151989
Giải toán bằng máy tính Casio Fx 570VN Plus như sau :
[ 301989301989 “ SHIFT ” “ STO ” “ A ” ]
[ 151989 “ SHIFT ” “ STO ” “ B ” ]
[ “ ALPHA ” “ A ” “ ALPHA ” “ ¸ R ” “ ALPHA ” “ B ” “ = ” ] 1988915,514
[ “ ALPHA ” “ Int ” “ ANS ” “ = ” ] 1988915
[ “ ALPHA ” “ A ” “ – “ “ ALPHA ” “ B ” “ ANS ” “ = ” ] 78054

Tính số thập phân vô hạn tuần hoàn

– Dạng toán này Open trong chương trình học lớp 7 nhu yếu quy đổi 1 số ít thập phân vô hạn tuần hoàn sang phân số. Đây là một trong số 36 tính năng mới được Casio nâng cấp cải tiến trong phiên bản Fx 570VN Plus cho tương thích với giáo trình toán học Nước Ta. Bằng cách thiết lập sẵn lệnh trên máy, giải toán bằng máy tính Casio Fx 570VN Plus dạng toán này chỉ cần thao tác 3 bước :

 • Bước 1: Nhập phần phía trước phần tuần hoàn
 • Bước 2: Chọn lệnh [“ALPHA” “] và nhập phần tuần hoàn vào con trỏ
 • Bước 3: Bấm “=” và nhận kết quả

Tính giá trị đa thức

– Đây là dạng toán dùng trong chương trình toán học lớp 8 và cũng là một trong 36 tính năng được nâng cấp cải tiến trong giải pháp giải toán bằng máy tính Casio Fx 570VN Plus. Để tính tìm giá trị đa thức trên Casio Fx 570VN Plus sử dụng lệnh “ CALC ”
Ví dụ:  Cho đa thức P(x)= x5+ax4 +bx3 +cx2 +dx +e

Biết P ( 1 ) = 1, P ( 2 ) = 4, P ( 3 ) = 9, P ( 4 ) = 16, P ( 5 ) = 25
Tính P ( 6 ), P ( 7 )
Lời giải:
Theo giả thiết ta có P ( x ) = ( x-1 ) ( x-2 ) ( x-3 ) ( x-4 ) ( x-5 ) + x2
– Giải toán bằng máy tính Casio Fx 570VN Plus
+ Bước 1 : Nhập biểu thức vào màn hình hiển thị tính
+ Bước 2 : Thực hiện lệnh tính giá trị đa thức

 • [“CALC” 6] = 156
 • [“CALC” 7] = 6496

Tính ma trận với giải pháp giải toán bằng máy tính Casio FX-570VN Plus

– Ngoài các chương trình thống kê giám sát với ma trận như các máy tính thế hệ trước đó như Fx 500 MS, Fx 570 MS, …, Fx 570 VN Plus còn thiết lập chương trình giám sát với ma trận cấp bốn. Đây là một trong những tính năng tiêu biểu vượt trội được nâng cấp cải tiến trên Casio Fx 570VN Plus với cách thực thi như sau :

 • Bước 1: Khai báo ma trận trên Casio Fx 570VN Plus: [“MODE” 6]
 • Bước 2: Lựa chọn ma trận cần tính toán và loại kích thước của ma trận. Cần khai báo ma trận với kích thước nào thì bấm vào số tương ứng hiện thị trên màn hình. Chọn kích thước ma trận tương ứng
 • Bước 3: Khai báo các hệ số của ma trận. Khai báo các hệ số từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, mỗi số cách nhau bằng phím “=”. Ví dụ: Để khai báo ma trận A = ta bấm như sau: [1 = (-2) = 3 = 4 = 2 = (-1) = 0 = 5 = 4]
 • Bước 4: Bấm phím [“SHIFT” 4 2 (DATA)] để tiếp tục khai báo ma trận B
 • Bước 5: Giống như khai báo ma trận A, chọn loại ma trận và kích thước tương ứng theo số thứ tự trên màn hình hiển thị.
 • Bước 6: Khai báo hệ số ma trận B
 • Bước 7: Cho lệnh quay về màn hình tính toán ma trận [“AC” “SHIFT” 4]
 • Bước 8: Tính toán theo yêu cầu đề bài
 • Bước 9: Thao tác [“AC” “SHIFT” “4”] để trở về bảng tính toán ma trận và tiếp tục thực hiện tính toán

Giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn theo chiêu thức giải toán bằng máy tính Casio Fx 570VN Plus

– Trước khi giải dạng toán này trên máy tính Casio FX-570VN Plus, cần phải đưa hệ phương trình về dạng chính tắc theo các bước sau đây :

 • Bước 1: Chọn lệnh giải phương trình bậc nhất 2 ẩn [“MODE” “5” “1”]. Chọn lệnh giải phương trình bậc nhất 2 ẩn, màn hình hiển thị
 • Bước 2: Khai báo các hệ số của phương trình, các hệ số cách nhau bằng dấu “=”
 • Bước 3: bấm tiếp “=” để xem kết quả. Có 4 trường hợp: Phương trình 1 nghiệm (x), phương trình 2 nghiệm (x và y), phương trình vô nghiệm (No-Solution), phương trình vô số nghiệm (infinite Solution).

Bên trên chính là hàng loạt cách giải toán giải toán bằng máy tính Casio Fx 570VN Plus mà chúng tôi đã tổng hợp được hoàn toàn có thể giúp bạn xử lý các bài toán nhanh gọn và đúng chuẩn

5/5 – ( 1 bầu chọn )

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours