Cách giải bài tập Hệ thức về góc và cạnh trong tam giác vuông cực hay – Toán lớp 9

Estimated read time 6 min read

Cách giải bài tập Hệ thức về góc và cạnh trong tam giác vuông cực hay

Cách giải bài tập Hệ thức về góc và cạnh trong tam giác vuông cực hay

Lý thuyết và Phương pháp giải

1. Các hệ thức

Quảng cáo

Trong một tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng :
a ) Cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc nhân với cos góc kề
b ) Cạnh góc vuông kia nhân với tan góc đối hoặc cot góc kề
Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án
b = a. sinB = a. cosC
c = a. sinC = a. cosB
b = c. tanB = c. cotC
c = b. tanB = b. cotC
2. Giải tam giác vuông
Là tìm toàn bộ các yếu tố còn lại của một tam giác vuông khi biết trước hai yếu tố ( trong đó có tối thiểu một yếu tố về cạnh và không kể góc vuông )

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Giải tam giác ABC vuông tại A biết AC = 4,1 cm; BC = 5,7 cm

Hướng dẫn:
Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án
Xét tam giác ABC vuông tại A :
Áp dụng định lí Pytago có :
BC2 = AB2 + AC2
Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án
Ví dụ 2: Cho tam giác ABC nhọn, Vẽ 3 đường cao AD, BE, CF. Chứng minh rằng:

Quảng cáo

AE.BF.CD = AB.BC.CA.cosA.cosB.cosC
Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án
Hướng dẫn:
ΔABE vuông tại E có : AE = AB.cosA
ΔFBC vuông tại F có : BF = BC.cosB
ΔADC vuông tại D có : CD = AC.cosC
⇒ AE.BF.CD = AB.BC.CA.cosA.cosB.cosC
Ví dụ 3: Cho tam giác nhọn ABC, AB < AC, đường cao AH = h và đường trung tuyến AM, đặt góc HAM bằng α. Chứng minh rằng: a ) HC - HB = 2h.tan ⁡ α Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án
Hướng dẫn:
Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án
a ) Ta có :
HC – HB = HM + MC – ( MB – HM )
= HM + MC – MB + HM = 2HM ( Do MB = MC )
= 2AH. tan ⁡ α = 2h.tan ⁡ α
b ) Δ AHC vuông tại H có : HC = AH.cot ⁡ C = h.cot ⁡ C
Δ AHB vuông tại H có : HB = AH.cot ⁡ B = h.cot ⁡ B
Do đó : HC – HB = h ( cot ⁡ C – cot ⁡ B )
    ⇒ 2h.tan⁡α = h(cot⁡C – cot⁡B)

Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án
Ví dụ 4: Tam giác ABC có diện tích S, các đường cao không nhỏ hơn 1 cm. Chứng minh rằng S ≥ √3/3 cm2

Quảng cáo

Hướng dẫn:
Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án
    Giả sử: Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án
Suy ra sin ⁡ C ≤ √ 3/2
Vẽ các đường cao AD và BE
Xét tam giác EBC vuông tại E có : BE = BC.sinC
Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án
Diện tích tam giác ABC là :
Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án
Vậy S ≥ √ 3/3 cm2 ( dấu bằng xảy ra khi ΔABC đều )
Ví dụ 5: Cho hình bình hành ABCD, góc D bằng α < 900. Vẽ BH ⊥ CD; BK ⊥ AD. a ) Chứng minh rằng ΔBHK ~ ΔABD b ) Chứng minh rằng HK = BD.sin α c ) Tính diện tích quy hoạnh tứ giác KBHD biết AB = 6 cm ; AD = 4 cm ; α = 600 Hướng dẫn:
Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án
Xét tam giác ABK và tam giác CBH có :
Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án
Xét ΔBHK và ΔADB có :
Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án
⇒ ΔBHK ~ ΔADB ( c. g. c )
b ) ΔBHK ~ ΔADB
Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án
Xét ΔBCH vuông tại H có :
Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án
c ) Xét ΔKAB vuông tại K có :
AK = AB.cos α = 6.cos 600 = 3 ( cm ) ⇒ DK = 7 cm
BK = AB.sin α = 6.sin 600 = 3 √ 3 ( cm )
Xét ΔHBC vuông tại H có :
CH = BC.cos α = 4.cos 600 = 2 ( cm ) ⇒ DH = 8 cm
Bảo hành = BC.sin α = 4.sin 600 = 2 √ 3 ( cm )
Diện tích tứ giác KBHD là :
Chuyên đề Toán lớp 9 | Chuyên đề Lý thuyết và Bài tập Đại số và Hình học 9 có đáp án

Chuyên đề Toán 9 : vừa đủ Lý thuyết và các dạng bài tập có đáp án khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết – Bài tập Toán lớp 9 Đại số và Hình học có đáp án có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Đại số 9 và Hình học 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
chuong-1-he-thuc-luong-trong-tam-giac-vuong.jsp

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours