Toán lớp 5 trang 134 Luyện tập – https://vietsofa.vn

Estimated read time 4 min read

Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơn
Bài 1

Video hướng dẫn giải

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
a ) 12 ngày = … giờ b ) 1,6 giờ = … phút
3,4 ngày = … giờ 2 giờ 15 phút = … phút
4 ngày 12 giờ = … giờ 2,5 phút = … giây
\ ( \ dfrac { 1 } { 2 } \ ) giờ = … phút 4 phút 25 giây = … giây

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng đơn vị chức năng đo thời hạn :
1 giờ = 60 phút ;
1 phút = 60 giây ;
1 ngày = 24 giờ .

Lời giải chi tiết:

a ) 12 ngày = 288 giờ ( 24 giờ × 12 = 288 giờ )
3,4 ngày = 81,6 giờ ( 24 giờ × 3,4 = 81,6 giờ )
4 ngày 12 giờ = 108 giờ ( 24 giờ × 4 + 12 giờ = 108 giờ )
\ ( \ dfrac { 1 } { 2 } \ ) giờ = 30 phút ( 60 phút × \ ( \ dfrac { 1 } { 2 } \ ) = 30 phút )
b ) 1,6 giờ = 96 phút ( 60 phút × 1,6 = 96 phút )
2 giờ 15 phút = 135 phút ( 60 phút × 2 + 15 phút = 135 phút )
2,5 phút = 150 giây ( 60 giây × 2,5 = 150 giây )
4 phút 25 giây = 265 giây ( 60 giây × 4 + 25 giây = 265 giây ).

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tính :
a ) 2 năm 5 tháng + 13 năm 6 tháng ;
b ) 4 ngày 21 giờ + 5 ngày 15 giờ ;
c ) 13 giờ 34 phút + 6 giờ 35 phút .

Phương pháp giải:

– Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép cộng các số tự nhiên.

– Khi tính sau mỗi hiệu quả ta phải ghi đơn vị chức năng đo tương ứng .
– Nếu số đo thời hạn ở đơn vị chức năng bé hoàn toàn có thể quy đổi sang đơn vị chức năng lớn thì ta triển khai quy đổi sang đơn vị chức năng lớn hơn .Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Tính :
a ) 4 năm 3 tháng – 2 năm 8 tháng ;
b ) 15 ngày 6 giờ – 10 ngày 12 giờ ;
c ) 13 giờ 23 phút – 5 giờ 45 phút .

Phương pháp giải:

– Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép trừ các số tự nhiên.

– Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.
– Nếu số đo theo đơn vị chức năng nào đó ở số bị trừ bé hơn số đo tương ứng ở số trừ thì cần quy đổi 1 đơn vị chức năng hàng lớn hơn liền kề sang đơn vị chức năng nhỏ hơn rồi triển khai phép trừ như thông thường .Lời giải chi tiết:

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Năm 1492, nhà thám hiểm Cri-xtô-phơ Cô-lôm-bô phát hiện ra châu Mĩ. Năm 1961, I-u-ri Ga-ga-rin là người tiên phong bay vào ngoài hành tinh. Hỏi hai sự kiện trên cách nhau bao nhiêu năm ?

Phương pháp giải:

Để tính khoảng cách giữa hai sự kiện ta lấy năm Ga-ga-rin bay vào ngoài hành tinh trừ đi năm Cô-lôm-bô phát hiện ra châu Mĩ .

Lời giải chi tiết:

Hai sự kiện cách nhau số năm là :

1961 – 1492 = 469 (năm)

Đáp số : 469 năm .

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours