Thiền theo cách phật dạy sẽ đi đến giải thoát

Estimated read time 8 min read
THIỀN

Theo Cách Phật Dạy 

Sẽ Đi Đến Giải Thoát

Thiền sư Ajahn Brahm – Người dịch:

Lê Kim Kha

NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 2014

Về quyển sách này

AjahnBrahmAjahnBrahm

Tỳ Kheo Ajahn Brahm

Kính gửi các Tăng Ni, những Phật tử, và fan hâm mộ gần xa:Người dịch rất tâm đắc với quyển sách này của thiền sư Ajahn Brahm. Trước nhất, đây là một quyển sách rất hay, rất thực dụng, và rất sâu sắc. Vị thiền sư nổi tiếng luôn-mỉm-cười này đã trình bày một cách bài bản tất cả những bước thiền tập giúp cho người thiền dễ học hiểu, thực hành thực tế để đi đến những kết quả nhanh hơn của thiền. Phần cơ bản này là rất quan trọng nên thiền sư đã giảng giải và lặp đi lặp lại nhiều lần trong quyển sách, theo kiểu những công-thức cần phải hoàn thành xong, và những cách thức đó cũng được giảng giải rất sâu sắc về mặt nguyên-lý và nguyên-nhân để giúp cho việc hoàn thành xong các bước đó.

Ngoài phần các bước và chiêu thức thực hành thực tế thực dụng đó, quyển sách cũng chứa đựng những triết-lý về thiền học đầy tính tầm cỡ với những trích dẫn xác đáng và rõ rệt từ trong Ba Tạng Kinh của Phật giáo Nguyên thủy ghi lại những lời dạy về tính triết lý của thiền và sự thực hành thực tế thiền. Nói đúng ra, những hướng dẫn về thiền tập trong quyển sách này được dẫn dắt dựa trên nền tảng triết lý về thiền-học và thiền-tập do chính Đức Phật 

lịch sử

đã giảng dạy. Tức là, những bước thực hành thực tế thiền [và đối trị chướng ngại] đều dựa vào tính hợp-lý và tính khoa-học nhằm xử lý từng yếu tố một cách rốt ráo. Đó là tính khả-dụng và khả-thi của một con đường Đạo.

Quyển sách đề cao con đường Thiền Phật giáo với tiềm năng từ từ đạt được sự tĩnh-lặng có chú tâm và trí-tuệ minh sát. Thiền vốn luôn gồm có hai phần định [samadhi] và tuệ [panna], chứ thực ra không có loại thiền nào có thể đứng riêng một mình là Thiền định [samatha] hay Thiền tuệ minh sát [vipassana]. Đó chỉ là những cách phân biệt mà sau này người ta đã cố ý tách rời ra thành những pháp môn tu tập khác nhau ở những xứ sở khác 

nhau trong nền Phật giáo quốc tế. Độc giả sẽ tự mình đọc thấy những luận điểm quan trọng này từ cách giảng giải và trích dẫn tầm cỡ xác thực của vị thiền sư.

Thực ra tất cả chúng ta đều đã biết Đức Phật đã từng tuyên dạy rõ ràng : “ Không có thiền định nào không có trí tuệ. Không có trí tuệ nào không có thiền định. Nếu ai có cả thiền định và trí tuệ.

Người ấy đang đứng gần bên Niết-bàn”. Lời dạy nổi tiếng của Đức Phật đã được lưu truyền và công nhận trong nhiều trường phái và nhánh phái Phật giáo trên thế giới, nhưng chúng ta cũng chẳng hiểu tại sao đến tận bây giờ vẫn còn khá nhiều nhánh phái vẫn tiếp tục bảo thủ và bàn cãi nhiều về những điều như: “thiền định và thiền minh sát là khác nhau”; “thiền định không phải là thiền Phật giáo; thiền Phật giáo là trí tuệ nên chỉ có tu tập thiền tuệ minh sát mới là đúng đắn, và không cần thiền định”; hoặc có nơi nhất nhất chủ trương tu tập “thiền minh sát ‘khô’”…Vì vậy, có lẽ chúng ta sẽ học được nhiều điều từ quyển sách này, và tự rút ra những gì mình có thể đặt niềm tin xác đáng vào đó, và từ đó tìm cho mình một đường lối thiền tập đúng đắn. Điều đó hoàn toàn tùy vào sự suy xét, học hiểu, và thử nghiệm của quý Tăng Ni và độc giả. Người dịch hy vọng rằng, hầu hết chúng ta chắc chắn sẽ chọn những cách tu hành và phương pháp thiền tập nào mà mình đã suy xét và tin tưởng đó đúng là cách tu hành và là lời truyền dạy của chính Đức Phật lịch sử. Bởi vì, như một câu nói quý vị sẽ đọc: “cốt lõi của đạo Phật là nằm ở chỗ sự giác-ngộ của Đức Phật lịch sử.”

Trong quyển sách, tác giả và người dịch xưng hô với độc giả bằng danh từ chung là “bạn”, có nghĩa cùng là đạo-hữu, cùng là Phật tử, bạn tu, trong đó bao gồm cả những bậc Tăng, Ni xuất gia đáng kính. Phần giải thích và chú thích thêm trong ngoặc vuông […] là của tác giả. Các từ và ngữ đồng-nghĩa trong ngoặc vuông […] là của người dịch. Một số chú thích và giải thích khác và trong ngoặc đơn (…) là của người dịch.

Nếu quý thầy và quý vị độc giả có góp ý về quyển sách, xin vui lòng liên hệ theo điện thoại hoặc email đã ghi ở trang trước. Chân thành cảm ơn.

Cầu mong cho nhiều người trong chúng ta tìm thấy những bước đường tu tập đúng đắn và phù hợp với mình để mau tiến đến ngày được giải thoát khỏi cái vòng sinh tử vô định.

Nha Trang, cuối năm 2014

giao thừa Tết Giáp Ngọ ( PL 2557 )

Lê Kim Kha

pdf_download_2pdf_download_2
thien-theo-cach-phat-day-se-di-den-giai-thoat

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours