Lợi nhuận kỳ vọng trong đầu tư, tính toán như thế nào? – Happy Live

Estimated read time 8 min read
Trong đầu tư, việc xác định lợi nhuận kì vọng là rất quan trọng trước mỗi quyết định đầu tư. Đây là thước đo để đi đến phương án đầu tư và mức giá chốt lời. Tuy nhiên trên thực tế, đa số nhà đầu tư lại rất mơ hồ về lợi nhuận kỳ vọng có thể đạt được và ở mức giá nào có thể chốt lời. Câu hỏi luôn được đặt ra là: nên chốt lời ở mức nào?
Với quy mô CAPM – Mô hình định giá gia tài vốn, sẽ phân phối cho mọi người cách tiếp cận về mức sinh lợi kỳ vọng một cách đơn thuần và hoàn toàn có thể ứng dụng nhanh, thoáng rộng ở tổng thể các loại CP .
Lợi nhuận kỳ vọng trong đầu tư, tính toán như thế nào?

Mô hình CAPM là gì?

Mô hình CAPM mô tả mối quan hệ giữa rủi ro và lợi tức kỳ vọng đối với tài sản, đặc biệt là cổ phiếu. Nói cách khác, công thức này lượng hóa mức kỳ vọng và chỉ ra lợi nhuận chính xác với kỳ vọng đó. Ví dụ đơn giản, cổ phiếu FLC mang tính rủi ro cao, vậy lợi nhuận kỳ vọng khi đầu tư cổ phiếu này ở mức độ nào?

Bất cứ khoản góp vốn đầu tư nào cũng sẽ hàm chứa rủi ro đáng tiếc và các mức lợi nhuận kỳ vọng khác nhau. Tất nhiên so với mức độ rủi ro đáng tiếc cao, nhà đầu tư cũng nhu yếu một mức sinh lợi cao hơn. CAPM sẽ vấn đáp cho câu hỏi với mức độ rủi ro đáng tiếc nhất định thì lợi nhuận kỳ vọng đúng mực là bao nhiêu .

1. Công thức tính CAMP

Công thức tính lợi nhuận kỳ vọng của một gia tài có rủi ro đáng tiếc như sau :
R = Rf + Beta * ( Rm – Rf )
Trong đó :
R : Lợi nhuận kỳ vọng trong góp vốn đầu tư
Beta : Hệ số Beta
Rf : Lợi suất phi rủi ro đáng tiếc ( lãi suất vay trái phiếu chính phủ nước nhà )
Rm : Lợi nhuận thị trường ( tùy chỉ số chọn, hoàn toàn có thể là Vn index hoặc Vn30 )
CAPM là một phép tính đơn thuần xác lập tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng, hoàn toàn có thể sử dụng trên mỗi loại gia tài rủi ro đáng tiếc hoặc tích hợp cả một hạng mục gồm có nhiều loại gia tài. Trong công thức tính CAMP có tính đến rủi ro đáng tiếc thị trường Beta. Như vậy, với các loại gia tài có rủi ro đáng tiếc cao ( chỉ số Beta cao ), mức lợi nhuận kỳ vọng cũng ở mức cao hơn. Phần này sẽ bù đắp phần rủi ro đáng tiếc mà nhà đầu tư gật đầu. Nó biểu lộ mối đối sánh tương quan cùng chiều trong công thức trên. Tuy đơn thuần nhưng quy mô CAMP được ứng dụng thoáng đãng trong góp vốn đầu tư, là công cụ giúp nhà đầu tư xác lập mức lời nhuận kì vọng cũng như mức giá hoàn toàn có thể chốt lời so với CP hoăc hạng mục nắm giữ .

2. Tính toán và ứng dụng mô hình CAPM

Để dễ tưởng tượng và so sánh các suất góp vốn đầu tư khác nhau, nhà đầu tư vận dụng công thức CAPM. Nhờ công thức này, nhà đầu tư hoàn toàn có thể phân biệt được sự khác nhau giữa tỷ suất lợi nhuận khi góp vốn đầu tư vào CP có mức độ rủi ro đáng tiếc thấp và cao. Chúng ta sẽ đi đến 02 ví dụ đơn cử so với CP VNM có chỉ số beta bằng 0,61 và CP VCB có chỉ số Beta là 1,3 .

Ví dụ 1: VNM có beta bằng 0,61, lãi suất bình quân thị trường bằng 15%/năm, lãi suất phi rủi ro bằng 3% (lãi suất ngân hàng hoặc trái phiếu chính phủ). Như vậy công thức tính toán sẽ là:

R = Rf + beta * ( Rm-Rf ) = 3 % + 0,61 * ( 15 % – 3 % ) = 10,3 %
Tỷ suất lợi nhuận kì vọng khi góp vốn đầu tư vào CP VNM là 10,3 %
Ví dụ 2: Với VCB có beta bằng 1,3. Tỷ suất lợi nhuận thị trường 15% và lãi suất phi rủi ro 3%, tỷ suất lợi nhuận:
R = Rf + beta * ( Rm-Rf ) = 3 % + 1,3 * ( 15 % – 3 % ) = 18,6 %
Tỷ suất lợi nhuận kì vọng khi đầu tư vào cổ phiếu VNM là 10,3%
Rõ ràng khi góp vốn đầu tư vào CP có mức độ rủi ro đáng tiếc cao hơn biểu lộ qua chỉ số beta cao hơn, tỷ suất kỳ vọng cũng sẽ ở mức cao hơn. Như trong 02 ví dụ trên, tỷ suất của VCB với độ rủi ro đáng tiếc cao cũng ở mức cao hơn so với CP VNM, 18,6 % so với 10,3 % .
Kết luận : Với quy mô CAPM, nhà đầu tư hoàn toàn có thể xác lập nhanh gọn và thuận tiện tỷ suất lợi nhuận kì vọng. Đồng thời, hoàn toàn có thể xác lập mức lợi nhuận mong ước khi góp vốn đầu tư vào các loại gia tài có mức độ rủi ro đáng tiếc khác nhau. Với nhà đầu tư mạo hiểm, đồng ý rủi ro đáng tiếc để có lợi nhuận kì vọng cao hơn, hoàn toàn có thể xem xét so với các nhóm CP có beta cao và ngược lại với mục tiêu “ High risk – High return ” .
Nguồn : finashark
Có thể bạn quan tâm:

Bộ sách Giao dịch theo xu hướng

đánh bại mọi thị trường

ĐẶT SÁCH NGAY

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours