Cách Làm Bài Toán Tính Nhanh Lớp 3 : Dạng Toán Tính Nhanh, Chuyên Đề Bài Tập Tính Nhanh

Estimated read time 5 min read

Cách Làm Bài Toán Tính Nhanh Lớp 3 : Dạng Toán Tính Nhanh, Chuyên Đề Bài Tập Tính Nhanh

Nhằm giúp các bạn học sinh nắm được cách tính nhanh các giá trị của biểu thức, lingocard.vn xin giới thiệu đến các bạn tài liệu Cách giải bài Toán tính nhanh giá trị của biểu thức được chúng tôi đăng tải ngay sau đây.
Đang xem : Cách làm bài toán tính nhanh lớp 3

Hướng dẫn học sinh lớp 4 tính nhanh giá trị của biểu thức bao gồm 4 dạng Tính nhanh giá trị biểu thức có kèm theo các ví dụ bài tập minh họa và đáp án chi tiết giúp các bạn học sinh làm quen với những dạng này tự luyện tập nhằm củng cố và nâng cao kiến thức dạng này cho các kỳ thi học sinh giỏi. Mời các bạn cùng tham khảo.

Cách giải bài Toán tính nhanh giá trị của biểu thức

Dạng 1: Nhóm các số hạng trong biểu thức thành từng nhóm có tổng (hoặc hiệu) là các số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,….rồi cộng (trừ) các kết quả lại.
Xem thêm : cách tính bát tự hà lạc

Ví dụ : Tính nhanh :
VD1 : 349 + 602 + 651 + 398
= ( 346 + 651 ) + ( 602 + 398 )
= 1000 + 1000
= 2000
VD2 : 3145 – 246 + 2347 – 145 + 4246 – 347
= ( 3145 – 145 ) + ( 4246 – 246 ) + ( 2347 – 347 )
= 3000 + 4000 + 2000
= 7000 + 2000
= 9000
* Bài tập tương tự như :
a ) 815 – 23 – 77 + 185
b ) 3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653
c ) 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19
d ) 52 – 42 + 37 + 28 – 38 + 63
Dạng 2: Vận dụng tính chất: một số nhân với một tổng, một số nhân với một hiệu, một tổng chia cho một số….
Khi hướng dẫn học viên làm dạng bài tập này, giáo viên cần giúp học viên nắm được các kỹ năng và kiến thức về : 1 số ít nhân với một tổng, 1 số ít nhân với một hiệu, một tổng chia cho một số ít … .
Xem thêm : Phần Mềm Tính Tiền Cafe Bằng Excel, Mẫu File Excel Quản Lý Quán Cà Phê ,
+ Một số nhân với một tổng : a x ( b + c ) = a x b + a x c
a x b + a x c = a x ( b + c )
+ Một số nhân với một hiệu: a x (b – c) = a x b – a x c

a x b – a x c = a x ( b – c )
+ Một tổng chia cho một số ít : ( a + b + c ) : d = a : d + b : d + c : d
a : d + b : d + c : d = ( a + b + c ) : d

Ví dụ : 19 x 82 + 18 x1 9 15 : 3 + 45 : 3 + 27 : 3
= 19 x ( 82 + 18 ) = ( 15 + 45 + 27 ) : 3
= 19 x 100 = 87 : 3
= 1900 = 29
– Với những biểu thức chưa có thừa số chung, Gv gợi ý để học viên tìm ra thừa số chung bằng cách nghiên cứu và phân tích 1 số ít ra một tích hoặc từ một tích thành 1 số ít … .
VD 1 : 35 x 18 – 9 x 70 + 100
= 35 x 2 x 9 – 9 x 70 + 100
= 70 x 9 – 9 x 70 + 100
= 0 + 100
= 100
Trường hợp này giáo viên cũng hoàn toàn có thể hướng dẫn học viên phân tích số 18 = 9 x 2 để làm bài
VD 2 : 326 x 78 + 327 x 22
Biểu thức này chưa có thừa số chung, GV cần gợi ý để học viên nhận thấy : 327 = 326 + 1. Từ đó học viên sẽ tìm được thừa số chung là 326 và tính nhanh thuận tiện
326 x 78 + 327 x 22
= 326 x 78 + ( 326 + 1 ) x 22
= 326 x 78 + 326 x 22 + 1 x 22
= 326 x ( 78 + 22 ) + 22
= 326 x 100 + 22
= 32600 + 22
= 32622

VD3 : 4 x 113 x 25 – 5 x 112 x 20
Với biểu thức này, GV cần gợi ý giúp học viên nhận thấy được 4 x 25 = 100 và 5 x 20 = 100. Từ đó học viên sẽ đặt được thừa số chung là 100. Cụ thể :
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Cách tính

Điều hướng bài viết

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours