Cách giải toán lớp 4 dạng tổng hiệu

Estimated read time 21 min read
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TổNG VÀ HIỆU CỬA HAI SỐ ĐÓ KIẾN THỨC CẦN NHỚ Cách giải bài toán : “ Tìm hai sô ‘ khi biết tổng và hiệu của hai sô ‘ đó. ” Phương pháp chung : – Xác định tổng của hai số đó. – Xác định hiệu của hai số dó. Vẽ sơ đồ ( hoàn toàn có thể không cần vẽ ). Tìm mỗi số phải tim. Số nhỏ = ( tổng – hiệu ) : 2 Số lớn = ( tổng + hiệu ) : 2 • Lưu ý : – Thông. thường các bài toán dành cho học viên khá giỏi, người ta thường cho tổng hoặc hiệu dưới hình thức khác nên khi giải nhất thiết phải xác lập được tổng và hiệu của hai số phải tìm. Khi tìm được hai số cần tìm phải thử lại xem có tương thích với đề bài chưa. Thông thường bài toán có 2 cách giải : + Cách 1 : Tìm sô ‘ nhỏ trước + Cách 2 : Tìm số lớn trước HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP ❖ Bài 1 Tuổi bô ‘ và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bô ‘ hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi ? ? Tóm tắt : Tuổi bó ‘ : k — 1 a. m X ‘ ’ 58 tuôi Tuôi con : 38 tuểi 1 Giải Cách 1 : Hai lần tuổi con là : Cách 2 : 58 – 38 = 20 ( tuổi ) Tuổi của con là : 20 : 2 = 10 ( tuổi ) Tuổi của bô ‘ là : 10 + 38 = 48 ( tuổi ) Hai lần tuổi của bô ‘ là : Cách 3 : 58 + 38 = 96 ( tuổi ) Tuổi của bô ‘ là : 96 : 2 = 48 ( tuổi ) Tuổi của con là : 48 – 38 = 10 ( tuổi ) Tuểi của con là : Lưu ý : ( 58 – 38 ) : 2 = 10 ( tuổi ) Tuổi của bô ‘ là : ( 58 + 38 ) : 2 = 48 ( tuổi ) Nên tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng trước khi giải. Nó giúp em : Xác định “ số nào ” lớn, “ số nào ” bé. Đề bài đã cho những gì ? Ta cần phải tìm những gì ? Định hướng cách giải bài toán ( dạng toán, các bước tính ). Do đề bài nhu yếu tính tuổi bố trước nên ta ưu tiên. chọn cách giải thứ hai. Cách giải thứ ba có ưu điểm : tác dụng các số tìm được “ độc lập ” với nhau nên hạn chê được việc sai cả bài toán. ( Còn cách thứ nhất và thứ hai : nêu bước tính thứ nhất có tác dụng sai thì các bước tính còn lại sẽ sai theo ). và Bài 2 Một lớp học có 28 học viên, số học viên trai hơn số học viên gái là 4 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học viên trai, bao nhiêu học viên gái ? ? Tóm tắt : Học sinh trai : I ‘ ‘ ~ ” ~ 1, TT ‘., rC .. } 28 học viên Học sinh gái : 4 học viên I Y ~ Ỵ – Giải Cách 1 : Hai lần số học viên trai lớp đó có : 28 + 4 = 32 ( học viên ) Số học sinh trai lớp đó có :, 32 : 2 = 16 ( học viên ) Số học sinh gái lớp đó có : 16 – 4 = 12 ( học viên ) Cách 2 : Số học sinh trai lớp đó có là : ( 28 + 4 ) : 2 = 16 ( học viên ) Số ’ học viên gái lớp đó có là : ( 28 – 4 ) : 2 = 12 ( học viên ) Đáp số : Học sinh trai : 16 học viên ; học viên gái : 12 học viên và Bài 3 ‘ Cả hai lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây ? Giải Các em tự giải. Đáp số : Lớp 4A : 275 cây ; Lớp 4B : 325 cây Lưu ý : Đề bài không nhu yếu tính lớp nào trước nên ta hoàn toàn có thể chọn cách giải tùy ý. Bài 4 Tính nhẩm : Tổng của hai số bằng 8, hiệu của chúng cũng bằng 8. Tìm hai số đó. Giải Sô ‘ bé là : 0 Sô ‘ lớn là : 8 ( Các em tự. giải. )

Nội dung chính

Show

 • 1. Kiến thức cần nhớ
 • 2. Các dạng toán nâng cao về tổng hiệu
 • 2.1. Dạng toán ẩn tổng
 • 2.2. Dạng toán tổng hiệu liên quan đến khoảng cách
 • 2.3. Dạng tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
 • 2.4. Dạng toán tổng hiệu liên quan đến thêm, bớt, cho, nhận
 • 2.5 Dạng toán tổng hiệu khi ẩn cả tổng và hiệu
 • 2.6. Dạng toán tổng hiệu liên quan đến tính tuổi
 • 3. Bài tập tự luyện
 • 3.1. Bài tập
 • 3.2. Đáp án
 • Video liên quan

Dạng 1: Cho biết cả Tổng và Hiệu

Phương pháp giải : Số lớn = ( Tổng + Hiệu ) : 2 Số bé = ( Tổng – Hiệu ) : 2 Ví dụ : Tổng của hai số là 148, hiệu của hai số là 14. Tìm hai số đó. Hướng dẫn giải : Số lớn là : USD ( 148 + 14 ) : 2 = 81 USD Số bé là : USD ( 148 – 14 ) : 2 = 67 USD

Dạng 2: Cho biết  Tổng nhưng ẩn Hiệu

Phương pháp giải :

Giải bài toán phụ tìm ra Hiệu sau đó áp dụng công thức như ở dạng 1.

Ví dụ: Hòa và Bình có tất cả 120 viên bi.Biết rằng nếu Hòa cho Bình 10 viên bi thì số viên bi của hai bạn sẽ bằng nhau.Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?
Hướng dẫn giải:

Hòa chi Bình 10 viên bi thì số viên bi của hai bạn bằng nhau như vậy Hòa hơn Bình số viên bi là : USD 10 + 10 = 20 USD ( viên ) Hòa có viên bi là : USD ( 120 + 20 ) : 2 = 70 $ ( viên ) Bình có số viên bi là : USD ( 120 – 20 ) : 2 = 50 $ ( viên )

Dạng 3: Cho biết  Hiệu nhưng ẩn Tổng

Phương pháp giải :

Giải bài toán phụ tìm ra Tổng sau đó áp dụng công thức như ở dạng 1.

Ví dụ : Trung bình cộng của hai số là 145. Tìm hai số đó biết hiệu hai số đó là 30. Hướng dẫn giải : Tổng của hai số là : USD 145 \ times 2 = 290 USD Số lớn là : USD ( 290 + 30 ) : 2 = 160 USD Số bé là : USD ( 290 – 30 ) : 2 = 130 USD

Dạng 3: Ẩn cả Tổng và Hiệu

Phương pháp giải :

Giải bài toán phụ tìm ra Tổng và Hiệu sau đó áp dụng công thức như ở dạng 1.

Ví dụ : Tìm hai số có tổng là số lớn nhất có 4 chữ số và hiệu là số lẻ bé nhất có 3 chữ số. Hướng dẫn giải : Tổng của hai số đó là : USD 9999 USD Hiệu của hai số đó là : USD 101 USD Số lớn là : USD ( 999 + 101 ) : 2 = 550 USD Số bé là : USD ( 999 – 101 ) : 2 = 449 USD Phụ huynh và các con hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm và rèn luyện thêm các dạng toán khác Tại Đây Toán lớp 4 nâng cao về tổng hiệu là dạng toán lan rộng ra của bài toán tổng hiệu nhằm mục đích giúp học viên tăng trưởng tư duy, lan rộng ra kiến thức và kỹ năng toán .

Dưới đây là 6 dạng toán đặc trưng của toán lớp 4 nâng cao về tổng hiệu, cùng với đó là các dạng bài tập để học sinh vận dụng, thực hành ôn luyện kiến thức.

1. Kiến thức cần nhớ

Cách 1 : – Số lớn = ( tổng + hiệu ) : 2

 • Số bé = số lớn – hiệu ( hoặc tổng – số lớn )

Cách 2 : – Số bé = ( tổng – hiệu ) : 2

 • Số lớn = số bé + hiệu ( hoặc tổng – số bé )

2. Các dạng toán nâng cao về tổng hiệu

2.1. Dạng toán ẩn tổng

2.1.1. Phương pháp

 • Cần tìm ra đại lượng đã ẩn
 • Áp dụng công thức tính tổng hiệu
 • Kiểm tra và Tóm lại

2.1.2. Bài tập

Bài 1. Tổng của hai số là một số lớn nhất có 3 chữ số chia hết cho 2. Biết nếu thêm vào số bé 42 đơn vị thì ta được số lớn. Tìm mỗi số ?

Bài 2.  Mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 52m, chiều dài hơn chiều rộng 4m. Hỏi diện tích của mảnh vườn là bao nhiêu m2?

2.1.3. Bài giải

Bài 1.

Số lớn nhất có 3 chữ số chia hết cho 2 là 998. Vậy tổng hai số là 998 Số lớn là : ( 998 + 42 ) : 2 = 520 Số bé là 998 – 520 = 478 Vậy số cần tìm là 520 và 478

Bài 2.

Kiến thức cần nhớ : Chu vi hình chữ nhật = ( chiều dài + chiều rộng x 2 ( chiều dài + chiều rộng ) = chu vi hình chữ nhật : 2 Nửa chu vi hình chữ nhật là : 52 : 2 = 26 ( m ) Chiều dài hình chữ nhật là : ( 26 + 4 ) : 2 = 15 ( m ) Chiều rộng hình chữ nhật là ; 26 – 15 = 11 ( m ) Diện tích hình chữ nhật là : 15 x 11 = 165 ( mét vuông ) Vậy diện tích quy hoạnh hình chữ nhật là 165 mét vuông

2.2. Dạng toán tổng hiệu liên quan đến khoảng cách

2.2.1. Phương pháp

 • Dạng toán này hầu hết là các bài toán tương quan đến số tự nhiên
 • Đọc đề và nghiên cứu và phân tích kĩ nhu yếu của bài toán
 • Ghi nhớ công thức : Tổng = 1 số lẻ = 1 số lẻ + 1 số chắn

Tổng = 1 số chẵn = 1 số lẻ + 1 số lẻ = 1 số chẵn + 1 số chẵn

 • Vận dụng công thức tính tổng hiệu vào giám sát
 • Kiểm tra tác dụng và Tóm lại

2.2.2. Bài tập

Bài 1.Tìm hai số chẵn có tổng bằng 300 và giữa chúng có 4 số lẻ?

Bài 2. Tìm 3 số lẻ liên tiếp biết tổng của 3 số đó bằng 831?

2.2.3. Bài giải

Bài 1.

Tổng = 300 = 1 số chẵn + 1 số chẵn ( giữa chúng có 4 số lẻ ) Có tổng thể 4 số lẻ liên tục tạo thành 3 khoảng cách là 2 đơn vị chức năng và từ 1 số chẵn đến 1 số lẻ liên tục hơn kém nhau 1 đơn vị chức năng. Vậy hiệu của hai số là : 1 + 2 x 3 + 1 = 8 Số lớn là : ( 300 + 8 ) : 2 = 154 Số bé là 300 – 154 = 146 Vậy số cần tìm là 154 và 146

Bài 2.

Gọi số lẻ cần tìm là a, Ta có 3 số lẻ liên tục là a, a + 2, a + 4 Ta có : a + a + 2 + a + 4 = 831 a x 3 + 6 = 831 a x 3 = 825 a = 275 Vậy 3 số lẻ liên tục là 275, 277, 279

2.3. Dạng tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

2.3.1. Phương pháp

 • Đọc và nghiên cứu và phân tích đề
 • Tìm hai số chưa biết ta vận dụng công thức tính tổng và hiệu của hai số đó
 • Kiểm tra đáp án và Kết luận

2.3.2. Bài tập

Bài 1. Tìm hai số khi biết tổng của hai số đó 72 và hiệu của 2 số đó là 18

Bài 2. Trường tiểu học Phan Đình Giót có tất cả 1124 học sinh, biết số học sinh nam hơn số học sinh nữ là 76 bạn. Tính số học sinh nam và nữ của trường?

2.3.3. Bài giải

Bài 1.

Áp dụng công thức ta có : Số lớn là : ( 72 + 18 ) : 2 = 45 Số bé là : 72 – 45 = 27 Vậy 2 số cần tìm là 45 và 27

Bài 2.

Số học sinh nam của trường là : ( 1124 + 76 ) : 2 = 600 ( học viên ) Số học sinh nữ của trường là : 1124 – 600 = 524 ( học viên ) Vậy số học viên nam là 600, số học viên nữ là 524

2.4. Dạng toán tổng hiệu liên quan đến thêm, bớt, cho, nhận

2.4.1. Phương pháp

Bài toán hoàn toàn có thể giải bằng 2 cách giải

2.4.2. Bài tập

Bài 1. Hai người thợ dệt, dệt được 270m vải. Nếu người thứ nhất dệt thêm 12 m và người thứ hai dệt thêm 8m thì người thứ nhất sẽ dệt nhiều hơn người thứ hai 10m. Hỏi mỗi người dệt được bao nhiêu mét vải?

Bài 2. Hai thùng dầu có tổng cộng 96 lít dầu. Nếu rót 9 lít dầu từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì hai thùng chứa lượng dầu bằng nhau. Hỏi mỗi thùng chứa bao nhiêu lít dầu

2.4.3. Bài giải

Bài 1.

Nếu người thứ nhất dệt thêm 12 m và người thứ hai dệt thêm 8 m thì người thứ nhất sẽ dệt nhiều hơn người thứ hai 10 m. Vậy bắt đầu, người thứ nhất dệt nhiều hơn người thứ hai số mét vải là : 10 – ( 12 – 8 ) = 6 ( m ) Ban đầu, người thứ nhất dệt được số mét vải là : ( 270 + 6 ) : 2 = 138 ( m ) Người thứ hai dệt được số mét vải là : 270 – 138 = 132 ( m ) Vậy người thứ nhất : 138 m và người thứ hai : 132 m Nếu dệt thêm thì tổng số vải của hai thợ là : 270 + 12 + 8 = 290 ( m ) Nếu dệt thêm thì người thứ nhất dệt được số mét vải là : ( 290 + 10 ) : 2 = 150 ( m ) Lúc đầu, người thứ nhất dệt được số mét vải là : 150 – 12 = 138 ( m ) Lúc đầu, người thứ hai dệt được số mét vải là ; 270 – 138 = 132 ( m ) Vậy người thứ nhất : 138 m và người thứ hai : 132 m

2.5 Dạng toán tổng hiệu khi ẩn cả tổng và hiệu

2.5.1. Phương pháp

 • Đọc đề và nghiên cứu và phân tích bài toán
 • Tìm các đại lượng chưa biết dựa vào công thức tính tổng hiệu
 • Kiểm tra đáp án và Kết luận

2.5.2. Bài tập

Bài 1. Tìm hai số có hiệu là số bé nhất có hai chữ số chia hết cho 5 và tổng là số lớn nhất có 2 chữ số chia hết cho 2?

Bài 2. Một thửa ruộng hình chữ nhật cho chu vi là 160m. Tính diện tích thửa ruộng đó, biết nếu tăng chiều rộng 5m và giảm chiều dài 5m thì thửa ruộng đó trở thành hình vuông

2.5.3. Bài giải

Bài 1.

Gọi 2 số cần tìm là a và b Số bé nhất có hai chữ số chia hết cho 5 là 90 Nên hiệu của hai số là : a – b = 90 a = 90 + b ( 1 ) Số lớn nhất có hai chữ số chia hết cho 2 là 98 Nên tổng của hai số là ; a + b = 98 ( 2 ) Thay ( 1 ) vào ( 2 ) ta có : 90 + b + b = 98 2 x b = 8 b = 4 thay vào ( 1 ) được a = 94 Vậy số cần tìm là 4 và 94

Bài 2.

Nửa chu vi hình chữ nhật là : 160 : 2 = 80 ( m ) Nếu tăng chiều rộng lên 5 m và giảm chiều dài 5 m thì thửa ruộng đó trở thành hình vuông vắn nên chiều dài hơn chiều rộng là : 5 + 5 = 10 ( m ) Chiều dài hình chữ nhật là : ( 80 + 10 ) : 2 = 45 ( m ) Chiều rộng hình chữ nhật là : 80 – 45 = 35 ( m ) Diện tích hình chữ nhật là : 45 x 35 = 1575 ( \ ( m ^ 2 \ ) ) Vậy diện tích quy hoạnh hình chữ nhật là : 1575 ( \ ( m ^ 2 \ ) )

2.6. Dạng toán tổng hiệu liên quan đến tính tuổi

2.6.1. Phương pháp

 • Tìm các đại lượng chưa biết dựa vào công thức tính tổng hiệu
 • Lưu ý : Hiệu số tuổi của hai người không biến hóa theo thời hạn

2.6.2. Bài tập

Bài 1. Hai ông cháu hiện nay có tổng số tuổi là 74, Biết rằng cách đây 4 năm cháu kém ông 56 tuổi. Tính số tuổi của mỗi người

Bài 2. Anh hơn em 7 tuổi, biết rằng 5 năm nữa thì tổng số tuổi của 2 anh em là 27 tuổi. Tính số tuổi của mỗi người hiện nay

2.6.3. Bài giải

Bài 1.

Cách đây 4 năm cháu kém ông 56 tuổi nên lúc bấy giờ cháu vẫn kém ôn 56 tuổi. Tuổi ông lúc bấy giờ là : ( 74 + 56 ) : 2 = 65 ( tuổi ) Tuổi của cháu lúc bấy giờ là : 65 – 56 = 9 ( tuổi ) Vậy ông : 65 tuổi, cháu : 9 tuổi

Bài 2.

5 năm nữa mỗi người tăng 5 tuổi. Vậy tổng số tuổi của hai đồng đội lúc bấy giờ là : 27 – 5 x 2 = 17 tuổi Tuổi anh lúc bấy giờ là : ( 17 + 7 ) : 2 = 12 tuổi Tuổi em lúc bấy giờ là : 17 – 12 = 5 ( tuổi ) Vậy anh : 17 tuổi, em : 5 tuổi

3. Bài tập tự luyện

3.1. Bài tập

Bài 1: Một phép trừ có tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 1920. Hiệu lớn hơn số trừ 688 đơn vị. Hãy tìm phép trừ đó ?

Bài 2: Tất cả học sinh của lớp xếp hàng 3 thì được 12 hàng. Số bạn gái ít hơn số bạn trai là 4. Hỏi lớp đó có bao nhiêu bạn trai, bao nhiêu bạn gái ?

Bài 3: Tìm hai số chẵn biết tổng của chúng bằng 292 và giữa chúng có tất cả 7 số chẵn khác ?

Bài 4: Tìm hai số lẻ có tổng bằng 220 và giữa chúng có 5 số chẵn ?

Bài 5: Ngọc có tất cả 48 viên bi vừa xanh vừa đỏ. Biết rằng nếu lấy ra 10 viên bi đỏ và hai viên bi xanh thì số bi đỏ bằng số bi xanh. Hỏi có bao nhiêu viên bi mỗi loại?

Bài 6: Hai lớp 4A và 4B có tất cả 82 học sinh. Nếu chuyển 2 học sinh ở lớp 4A sang lớp 4B thì số học sinh 2 lớp sẽ bằng nhau. Tính số học sinh của mỗi lớp ?

Bài 7: Tổng 2 số là số lớn nhất có 3 chữ số. Hiệu của chúng là số lẻ nhỏ nhất có 2 chữ số. Tìm mỗi số 

Bài 8. Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 36 tuổi. Em kém chị 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi?

Bài 9: Bố hơn con 28 tuổi; 3 năm nữa số tuổi của cả hai bố con tròn 50. Tính tuổi hiện nay của mỗi người ?

3.2. Đáp án

Bài 1:

Đáp số : Số bị trừ : 960, số trừ : 136, hiệu 824. Phép trừ : 960 – 136 = 824.

Bài 2.

Số bạn trai là 20, số bạn gái là 14.

Bài 3.

Hai số cần tìm là : 154 và 138.

Bài 4. 

Hai số lẻ cần tìm là : 105 và 115.

Bài 5.

Số viên bi xanh là : 20, số bi đỏ là 28.

Bài 6.

Lớp 4A có 42 học viên, lớp 4B có 40 học viên.

Bài 7.

Hai số cần tìm là 498 và 502.

Bài 8.

Chị 22 tuổi, em 14 tuổi.

Bài 9.

Bố 36 tuổi, con 8 tuổi.

Sau bài học toán lớp 4 nâng cao về tổng hiệu, các em cần chăm chỉ rèn luyện phát triển tư duy logic, tham gia các khóa học toán tại vuihoc.vn để có nhiều kiến thức hay bổ ích hơn nhé.
 

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours