Chỉ số điều chỉnh GDP (GDP deflator) là gì? Công thức tính

Estimated read time 6 min read
Chỉ số điều chỉnh GDP ( tiếng Anh : GDP deflator ) thống kê giám sát mức giá trung bình của tổng thể mọi sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ được tính vào GDP.What-is-GDP-–-Civics-for-Kids-Mocomi_FeaturedHình minh họa ( Nguồn : mrgpremiere )

Chỉ số điều chỉnh GDP

Khái niệm

Chỉ số điều chỉnh GDP hay chỉ số giảm phát GDP trong tiếng Anh được gọi là GDP deflator.

Chỉ số điều chỉnh GDP đo lường mức giá trung bình của tất cả mọi hàng hóa và dịch vụ được tính vào GDP.
Chỉ số điều chỉnh GDP được tính bằng tỉ số giữa GDP danh nghĩa và GDP trong thực tiễn .
Nó phản ánh mức giá hiện hành so với mức giá của năm cơ sở. Chỉ số điều chỉnh GDP ở những năm sau ( thời kì sau ) phản ánh sự ngày càng tăng của GDP danh nghĩa so với năm gốc, nó chỉ cho biết sự biến hóa sản lượng do giá đổi khác chứ không cho biết sự ngày càng tăng của GDP thực tiễn .

Công thức tính

Do GDP danh nghĩa phải bằng GDP thực tiễn ở năm cơ sở theo định nghĩa nên chỉ số điều chỉnh GDP ở năm cơ sở luôn bằng 1 .
Tuy nhiên, để thuận tiện, những nhà thống kê kinh tế tài chính thường bộc lộ giá trị của chỉ số điều chỉnh GDP hay chỉ số giảm phát ở năm cơ sở là 100 thay vì là 1. Rõ ràng là đọc chỉ số điều chỉnh GDP của năm 2004 là 196,9 dễ hơn là 1,969 ( so với năm cơ sở là 1994 ) .
Do vậy, tỉ số giữa giá trị của GDP danh nghĩa và GDP trong thực tiễn được nhân với 100. Chúng ta có công thức tính chỉ số điều chỉnh GDP là :
Screen Shot 2019-09-08 at 10
Trong đó :
D ( GDP ) : Chỉ số điều chỉnh GDP
GDPn : GDP danh nghĩa
GDPr : GDP thực tiễn

Ví dụ về cách xác lập giá trị chỉ số điều chỉnh GDP

Bảng mô tả cách xác định chỉ số điều chỉnh GDP

Chỉ tiêu

Giai đoạn hiện hành

Năm cơ sở

Hàng hóa

Số lượng

Giá ( USD )

Chi tiêu ( USD )

Giá ( USD )

Chi tiêu ( USD )

Cam

4240

1,05

4452

1

4240

Máy tính

5

2100

10500

2000

10000

Bút

1060

1

1060

1

1060

Tổng

   

16012

 

15300

D(GDP) = (16012/15300) × 100 = 104,7

Chúng ta xác lập giá trị GDP danh nghĩa và GDP thực tiễn trước, sau đó tính được :
D ( GDP ) = ( 16.012 / 15.300 ) × 100 = 104,7
Chúng ta hoàn toàn có thể minh họa những điều đã được đề cập trên bằng một ví dụ đơn thuần, đó là điều tra và nghiên cứu một nền kinh tế tài chính tưởng tượng chỉ sản xuất hai sản phẩm & hàng hóa ở đầu cuối là gạo, nước mắm .
Đối với mặt hàng gạo, đơn vị đo lường về lượng được tính bằng kg và giá được tính theo đơn vị nghìn đồng một kg. Về mặt hàng nước mắm đơn vị đo lường về lượng được tính bằng lít và giá được tính theo nghìn đồng một lít.

Chúng ta khám phá xem những nhà thống kê kinh tế tài chính giám sát những chỉ tiêu về GDP danh nghĩa ( GDPn ), GDP thực tiễn ( GDPr ) theo cách tiếp cận tiêu tốn, chỉ số điều chỉnh GDP D ( GDP ) và tỉ lệ tăng trưởng GDP hay vận tốc tăng trưởng kinh tế tài chính hàng năm ( g ) như thế nào .
Dựa theo những công thức đã nêu và chọn năm 2002 là năm cơ sở tất cả chúng ta tính được những chỉ tiêu trên địa thế căn cứ vào số liệu ở bảng dưới đây
Xác định GDP danh nghĩa, GDP trong thực tiễn, và chỉ số điều chỉnh GDP

Năm

Gạo

Nước mắm

Tính những chỉ tiêu

Giá

Lượng

Giá

Lượng

GDPn

GDPr

D(GDP)

2002

3

1000

7

180

4.260

4.260

100

2003

4

1200

7,5

190

6.225

4.930

126,3

2004

5

1350

8

210

8.430

5.520

152,7

Nhìn vào kết quả tính toán ở bảng, chúng ta thấy rằng GDP danh nghĩa và GDP thực tế bằng nhau và bằng 4.260 trong năm cơ sở là năm 2002. Vì vậy, chỉ số điều chỉnh GDP bằng 100.

Trong năm 2003, GDP danh nghĩa là 6.225 trong khi GDP thực tiễn là 4.930, tất cả chúng ta có chỉ số điều chỉnh GDP là 126,3. Điều này có nghĩa là mức giá chung của nền kinh tế tài chính trong năm 2003 đã tăng lên 26,3 % so với năm 2002 .
( Tài liệu tìm hiểu thêm : Đo lường những biến số kinh tế tài chính vĩ mô cơ bản, Tổ hợp Công nghệ Giáo dục đào tạo Topica )

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours